Hitta verksamheter

Föreningar som verkar i Ljustorp
Finns du inte med här eller har ändrat uppgifter, skicka ett mejl till sockenforening@ljustorp.se

Föreningar

Ljustorps sockenförening
En byagemensam ekonomisk förening som arbetar med övergripande frågor. Driver olika utvecklingsfrågor för bygden i projektform. Som fasta verksamheter ger man bland annat ut Ljustorpsbladet, driver Bygdekontoret och ansvarar för Skinnenstugan.

Ljustorps fiskevårdsområde
arbetar för att förbättra fiskevården och säljer fiskekort.

PRO Ljustorp
Vår pensionärförening som bredriver mycket verksamhet och bland annat ansvarar för Boulebanan vid idrottsplatsen.

Fuskbäckens byalag
Byalag för byarna kring Fuske. Byalaget ansvarar för Bagarstugan i Lagfors, Högåstornet och Nylandsforsen.

Hembygdsföreningen
Värnar om bygdens historiska kulturvärden och driver också Hembygdsgården i Hamre.

Timrå snöskoterklubb
Skoterklubb för hela Timrå, men har delar av sina spår i Ljustorp.

Bredsjöns och slättmons byalag
Byalag för Slättmon och Bredsjön som arbetar i de lokalaste frågorna. Man bedriver bland annat kanotuthyrning vid Bredsjön och ansvarar för Bredsjöns badplats, motordriven flote, bastuudden och kanotcentrum i Skälsjön.

Ås-Lagfors byalag
Lokal förening som arbetar med de lokala frågorna i Ås och Lagfors byar. Driver bland annat Lagfors badplats och Lagfors bagarstuga som kan hyras och användas av alla.

Ljustorps bygdegård ek förening
Förening driver Bygdegården och äger även lokalen för Ljustorps Handel. Bedriver också kanotuhyrning.

Ljustorps Centeravdelning
Lokal centeravdelning

Stavre byalag
Lokalt byalag som arbetar i Stavre by. Driver bl a bagarstugan i Stavre som alla får hyra och använda.

Åsäng-Sanna byalag
Lokalt arbetande byalag som bland annat har en stuga vid Ljustorpsån.

Widelake skoterklubb
Skoterklubb för hela Medelpad med säte i Bredsjön och Lögdö vildmark

Ljustorps Centerkvinnor
Lokal centerkvinnoförening

Ljustorps IF
Otroligt driftig idrottsförening som förutom att man har ett fotbollslag i division 4 också har en aktiv skidsektion med barnverksamhet. Föreningen ansvarar för idrottsplatsen och Björkängen. Skidsektionen är medarrangör till Medelpad Classic. Varje tordag på sommarhalvåret arangeras bilbingo på Bygdegården.

Ljustorps frivilliga brandkår
Sluten förening som arbetar med att på frivillig väg bevara brandförsvar och brandkår i bygden.

Ljustorps kyrko- och hembygdskör
Vår duktiga kör som sjunger vid olika arrangemang

Ljustorps socialdemokratiska förening
Lokal socialdmokratisk förening

Ljustorp Timrå LRF
Lokal LRF föreningar som verkar i bygden

Företag
Församlingar
Musik och kultur

Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se