Hitta verksamheter

Församlingar

Föreningar

Svenska kyrkan i Ljustorp

Hässjö/Ljustorp/Tynderö kyrkliga samfällighet

Bedriver verksamhet i Ljustorps kyrka, Lagfors kyrka, församlinggården och Sockenstugan. En av arrangörerna till den årliga Surströmmingsfesten i Ljustorp


Ljustops Baptistförsamling

Frikyrka med ungdomlig inriktning

Bedriver verksamhet på Betel kapell i Edsta, men arrangerar också verksamhet i andra möteslokaler.


Företag
Församlingar
Musik och kultur

Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se